Styrelseuppdrag

Är du intresserad att utveckla EMMA Sweden? Kan du tänka dig hjälpa till genom att sitta i styrelsen? Under årsmötet den 22:e april kommer hela styrelsen att väljas och vi skulle vilja ha in förslag på personer som kan tänka sig sitta i styrelsen. Gå in HÄR och anmäl ert intresse!