Som medlem i EMMA Sweden har man rätten att samla kvalpoäng till SM samt att deltaga på SM. Medlemmar har även rösträtt på årsmötet.

Medlemsavgiften är 300 SEK per år.

Bli medlem här.