Nyheter

Årsmöte Emma Sweden 2024

Alla medlemmar hälsas välkomna till EMMA Swedens årsmöte söndagen den 24 Mars kl 14.00. Årsmötet kommer att ha följande dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val …

Årsmöte Emma Sweden 2023

Alla medlemmar hälsas välkomna till EMMA Swedens årsmöte söndagen den 19 Mars kl 14.00. Årsmötet kommer att ha följande dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. …