Nyheter

Årsmöte Emma Sweden 2023

Alla medlemmar hälsas välkomna till EMMA Swedens årsmöte söndagen den 19 Mars kl 14.00. Årsmötet kommer att ha följande dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. …

Årsmöte Emma Sweden 2022

Alla medlemmar hälsas välkomna till EMMA Swedens årsmöte söndagen den 27 februari kl 13.00. Årsmötet kommer att ha följande dagordning:1.     Mötets öppnande2.     Fastställande av röstlängd för mötet.3.     Val av ordförande …