emma-logo-sweden

Styrelseuppdrag

Är du intresserad att utveckla EMMA Sweden? Kan du tänka dig hjälpa till genom att sitta i styrelsen? Under årsmötet den 22:e april kommer hela styrelsen att väljas och vi …